Inledning till vetenskapsfilosofi, 7,5 hp

Om kursen

Vetenskap är ett fenomen som är viktigt på en mängd sätt, men mest centralt är kanske att den oavlåtligen producerar ny kunskap, om företeelser som vi annars inte kunde veta något om. Kursen behandlar frågor av metafysisk och epistemologisk karaktär som modern vetenskap ställer oss inför. Till problemen som tas upp och diskuteras under kursen hör: Vad är en vetenskaplig förklaring? Vad är en naturlag? Hur får vetenskapliga teorier stöd från sinneserfarenhet? Finns det svårigheter med föreställningen att vetenskap utvecklas och gör framsteg? Vad innebär den objektivitet som man ofta föreställer sig att vetenskap kännetecknas av? Vad innebär ett orsakssamband?

Svar på frågor av dessa slag som har utvecklats under de senaste seklerna presenteras och diskuteras kritiskt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen