Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inledning till vetenskapsfilosofi

Kursen behandlar ett urval av grundläggande vetenskapsfilosofiska problem och frågeställningar, och knyter dessa till exempel på metoder vi använder inom vetenskapen. Kursen vänder sig till alla som önskar en bred filosofisk orientering i de viktigaste idéerna om hur vetenskapen fungerar, och förutsätter inga förkunskaper i filosofi eller forskningsmetodik.

Vetenskap är ett fenomen som är viktigt på en mängd sätt, men mest centralt är kanske att den oavlåtligen producerar ny kunskap, om företeelser som vi annars inte kunde veta något om. Kursen behandlar frågor av metafysisk och epistemologisk karaktär som modern vetenskap ställer oss inför. Till problemen som tas upp och diskuteras under kursen hör: Vad är en vetenskaplig förklaring? Vad är en naturlag? Hur får vetenskapliga teorier stöd från sinneserfarenhet? Finns det svårigheter med föreställningen att vetenskap utvecklas och gör framsteg? Vad innebär den objektivitet som man ofta föreställer sig att vetenskap kännetecknas av? Vad innebär ett orsakssamband?

Svar på frågor av dessa slag som har utvecklats under de senaste seklerna presenteras och diskuteras kritiskt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Denna kurs riktar sig till alla som önskar en orientering i de mest betydande idéerna om hur vetenskapen fungerar. Kursen ger ett historiskt perspektiv på dessa idéer, och tar även upp några viktiga problem inom dagens vetenskapsfilosofi.

  Föreläsningar och några fristående texter introducerar grundläggande teorier och argument, och kursboken bidrar med fördjupning och exempel från vetenskapen.

  Några frågor som berörs är: Vad innebär det att vetenskapen är felbar? Vad är en vetenskaplig förklaring? Hur ska vi förstå relationen mellan olika vetenskapliga discipliner? Hur är vetenskapliga teorier relaterade till det vi kan observera? Hur och till vilken grad är vetenskapen objektiv? Kan vi förvänta oss att våra bästa vetenskapliga teorier är bokstavligen sanna?

  Lärare

  Kursens lärare denna termin är Simon Allzén & Henning Strandin.

  Lärplattform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk denna termin är svenska.

  Undervisningsform

  Undervisningen utgörs huvudsakligen av föreläsningar och diskussioner i föreläsnings- eller lektionssal i Frescati.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala

  Se kursplanen.

  Examination

  Denna kurs examineras med en salskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Johannes Persson &Nils-Eric Sahlin: Vetenskapsteori för sanningssökare (Fri tanke förlag 2013)

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studierektor för teoretisk filosofi: Mattias Högström

   

  Kursansvarig: Richard Dawid

   

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se