Relativitetsteori, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mycket om Einsteins relativitetsteorier men utan att det ingår omfattande matematisk formalism. Kursinnehåll: Speciell relativitetsteori: rumtidsbegreppet, relativitetsprincipen, ljushastighetens konstans, samtidighet, längdkontraktion, tidsdilatation, hastighetsaddition, sambandet mellan massa och energi.Allmän relativitetsteori: Ekvivalensprincipen, krökt rum, sambandet mellan speciell och allmän relativitetsteori.

Kursen ges som sommarkvällskurs jun-jul.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen