Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Relativitetsteori, orienteringskurs

Einsteins båda relativitetsteorier utgör en av 1900-talets viktigaste landvinningar inom fysiken. Den här kursen förklarar innehållet i den speciella relativitetsteorin med ett minimum av matematik, och ger en översiktlig introduktion till den allmänna relativitetsteorin.

Black hole SXS collaboration

Under denna kurs lär du dig om relativitetsteoriernas bild av rum och tid, och följderna av den för fysiken. Till de begrepp som behandlas med anknytning till den speciella relativitetsteorin hör relativitetsprincipen, ljushastighetens konstans, samtidighet, tidsdilatation och längdkontraktion. Kursen tar även upp storheter som massa, energi och rörelsemängd och hur dessa måste modifieras vid höga hastigheter, liksom innebörden av den berömda formeln E=mc². I den del av kursen som behandlar den allmänna relativitetsteorin förklaras hur gravitation måste förstås som en konsekvens av rummets och tidens krökning. Kursen berör även den teoretiska bakgrunden till universums expansion, svarta hål och gravitationsvågor.

Möt Sören Holst, lärare på kursen

Sören Holst porträtt - Fotograf: Thomas Kvorning
Sören Holst - Fotograf: Thomas Kvorning

Vem är du?

Jag är teoretisk fysiker och lärare här på Fysikum. Jag är också författare till två böcker: ”Rumtid”, som kommer att vara huvudsaklig kurslitteratur under denna kurs, och ”Tankar som ändrar allt”, en bok som handlar om tankeexperiment inom fysik och filosofi. Mer allmänt kan man nog säga att jag är en vetenskapsnörd som brinner för att sprida en vetenskaplig bild av verkligheten, gärna genom att hålla föredrag ute på skolor eller i diverse populärvetenskapliga sammanhang.


Vad är det som gör just relativitetsteori intressant, tycker du?

De områden inom fysiken som intresserar mig mest är de som har betydelse för vår världsbild, de som säger något om hur allting i grunden fungerar. Hit hör naturligtvis relativitetsteori, med dess omvälvande insikter om rummets och tidens egenskaper. När det gäller frågor om just tid tror jag många av oss, även de som inte är fysiker, funderar över dem till och från. Även om relativitetsteori förstås inte ger alla svar, så tillhandahåller den ändå ett helt nytt sätt att närma sig sådana frågor. Den bild av rum och tid som tecknas i relativitetsteori visar sig dessutom hänga samman med flera andra fascinerande fenomen, som relationen mellan massa och energi, eller som svarta hål och universums ursprung.


Till vem vänder sig den här kursen?

Kanske pluggar eller arbetar du till vardags med något helt annat än fysik, men är ändå nyfiken på hur naturen fungerar? Kanske är du lärare, och vill kunna svara när dina elever ställer kniviga frågor? Alla som någon gång har undrat över vad Einstein egentligen sade med sin relativitetsteori, och som kan tänka sig att ägna några höstkvällar åt att få klarhet, tror jag kommer ha behållning av kursen.

 

Se filmen: Vad är allmän relativitetsteori? - En öppen föreläsning av Sören Holst

 • Kursupplägg

  Kursen ges inte läsåret 22/23.

  Kursen är en fristående orienteringskurs och ges kvällstid. Förkunskapskrav är (förutom allmän behörighet) mattekunskaper upp till gymnasiets Matematik B/Matematik 2. Notera att kursen inte kan ingå i en kandidatexamen i fysik, astronomi eller meteorologi.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar i kombination med instuderingsfrågor.

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig examination.

  Examinator

  Sören Holst

  Tel: 08 5537 8740

  E-post: holst@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  S. Holst: Rumtid – en introduktion till Einsteins relativitetsteori. (Studentlitteratur 2006) ISBN: 91-44-00123-1

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Sören Holst, tel: 08 5537 8740, e-mail: holst@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se