Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Joniserande strålnings växelverkan med materia

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om joniserande strålning med avseende på teori och experiment. Kunskaperna appliceras inom strålterapi, diagnostik och strålskydd. Du får också grundläggande kunskap om Monte Carlo-metoden och dess användning inom medicinsk strålningsfysik.

Genom teori och praktik lär du dig om den jonsierande strålningens absorption och spridning i materia. Såväl laddade som oladdade partiklar behandlas. Du får också grundläggande kunskaper om den sekundärstrålning som produceras när joniserande strålning växelverkar i olika material. Tvärsnitt som beskriver sannolikheter för olika typer av växelverkan studeras och härleds numeriskt, och du lär dig att självständigt tolka och använda tabulerad data för att lösa problembaserade uppgifter. Du får också en grundläggande förståelse för Monte Carlo-metoden med särskilt fokus på partikeltransport och energideposition i materia, och skriver en egen kod i valfri mjukvara.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Undervisning

  Kursen undervisas genom föreläsningar, seminarier, lärarledda övningar samt en praktisk övning i Monte Carlo och tre laborationer med fokus på alfa-, beta-, och gammastrålningens växelverkan med materia.

  Kursen kan komma att ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

  Examinator

  Marta Lazzeroni

  E-post: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Podgorsak E B: Radiation physics for Medical Physicists. Springer Berlin Heidelberg New York. 2005

 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  José Maria Fernandez-Varea, e-post: jose@fqa.ub.edu
  Marta Lazzeroni, e-post: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se

  Laboration:
  Wille Häger, e-post: wille.hager@fysik.su.se
  Fredrik Kalholm, e-post: fredrik.kalholm@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se