Joniserande strålnings växelverkan med materia, 9 hp