Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Joniserande strålnings växelverkan med materia

 • 9 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om joniserande strålning med avseende på teori och experiment. Kunskaperna appliceras inom strålterapi, diagnostik och strålskydd. Du får också grundläggande kunskap om Monte Carlo-metoden och dess användning inom medicinsk strålningsfysik.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Alla antagna till Fysikums kurser får ett välkomstbrev av oss via e-post. Där finns viktig information inför dina studier. Har du inte fått mailutskicket senast i början av augusti, kontakta vår studievägledning! Fäll ut och läs mer.

Upprop

Kurser på Fysikum har oftast inget upprop, utan undervisningen börjar direkt i samband med första föreläsningen. Undantaget är vårt Naturvetenskapliga basår som inleds med ett obligatoriskt upprop. Är du antagen till basåret får du mer detaljerad information om uppropet via e-post.

Registrering

På de flesta av Fysikums kurser kan du själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Registreringen öppnar generellt två veckor innan kursstart och du ska ha registrerat dig senast en vecka efter kursstart. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Klicka här för att webbregistrera dig.

Lärplattform

De flesta av Fysikums kurser använder lärplattformen Athena. När du är registrerad bör kursen dyka upp automatiskt så fort du loggat in i Athena. Om du inte kan se kursen, kontakta kursansvarig. Om kursen istället för Athena använder en annan websida så finns länk längre ned på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan registrera dig. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan kursen börjar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på någon av våra kurser? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter kursstart.

Hitta till Fysikum

De flesta av Fysikums kurser hålls i byggnaden AlbaNova som ligger mellan Frescati campus och KTH. Undantaget är kurser inom ämnet medicinsk strålningsfysik där kurserna går på Campus Karolinska sjukhuset. Enstaka kurser ges också i samarbete med KTH eller andra institutioner och detta står då tydligt längre ner på sidan.

Hitta till AlbaNova.

Hitta till Campus Karolinska sjukhuset.

Undervisning under hösten 2020

För de flesta kurser på Fysikum som ges under första halvan av höstterminen gäller att föreläsningar ges online, medan praktiska moment (t.ex. laborationer) och examination sker på campus.

Klicka här för att läsa mer om undervisningen hösten 2020.

Mer detaljerad information om vad som gäller för just den här kursen får du längre ner på denna sida eller på lärplattformen Athena. Har du frågor kan du kontakta kursansvarig lärare; kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Genom teori och praktik lär du dig om den jonsierande strålningens absorption och spridning i materia. Såväl laddade som oladdade partiklar behandlas. Du får också grundläggande kunskaper om den sekundärstrålning som produceras när joniserande strålning växelverkar i olika material. Tvärsnitt som beskriver sannolikheter för olika typer av växelverkan studeras och härleds numeriskt, och du lär dig att självständigt tolka och använda tabulerad data för att lösa problembaserade uppgifter. Du får också en grundläggande förståelse för Monte Carlo-metoden med särskilt fokus på partikeltransport och energideposition i materia, och skriver en egen kod i valfri mjukvara.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Kursen ingår i sjukhusfysikerprogrammet.

  Undervisning

  Kursen undervisas genom föreläsningar, seminarier, lärarledda övningar samt en praktisk övning i Monte Carlo och tre laborationer med fokus på alfa-, beta-, och gammastrålningens växelverkan med materia.

  Kursen kan komma att ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

  Examinator

  Under hösten 2020

  Lärare

  Lektionsundervisning:

  José Maria Fernandez-Varea, epost: jose@fqa.ub.edu
  Marta Lazzeroni, epost: Marta.Lazzeroni@fysik.su.se
  Niels Bassler, epost: Niels.Bassler@fysik.su.se

  Laborationsassistenter:

  Wille Häger, epost: wille.hager@fysik.su.se
  Fredrik Kalholm, epost: fredrik.kalholm@fysik.su.se

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Podgorsak E B: Radiation physics for Medical Physicists. Springer Berlin Heidelberg New York. 2005

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se