Go to this page on our english site

Molekylfysik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar den grundläggande kvantmekaniken för att beskriva molekylära egenskaper och hur symmetribegreppet kan användas i detta sammanhang. Grunderna för gruppteori introduceras och tillämpas i beskrivning av molekylstruktur, elektronstruktur, vibration och rotation, samt för att härleda urvalsregler för molekylers växelverkan med elektromagnetisk strålning. Vidare behandlas experimentella metoder för undersökning av molekylära egenskaper. För att belysa de teoretiska begreppen används exempel från olika delar av den experimentella molekylfysiken såsom ultrasnabb laserspektrokopi, lagringsringar för joner och röntgen- och synkrotronljusstrålning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen