Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Malmbildningsprocesser

Kursen kommer att behandla de processer genom vilka malmfyndigheter bildas med särskild inriktning på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter.

Photo: Iain Pitcairn
Learn to identify sulfide minerals such as those in the picture by reflected light microscopy in the practical part of the course. Photo: Iain Pitcairn

Kursen inriktar sig på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Kursen kommer att bestå av en teoretisk del och en praktisk del som innefattar lab eller fältstudier.

 

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.