Malmbildningsprocesser, 7,5 hp

Om kursen

Kursen kommer att behandla de processer genom vilka malmfyndigheter bildas med särskild inriktning på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter. Kursen inriktar sig på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Kursen kommer att bestå av en teoretisk del och en praktisk del som innefattar lab eller fältstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen