Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i medie- och marknadsrätten. De rättsområden som berörs är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen, alltså upphovsrätt, design och varumärken. I förhållandet till immaterialrätten behandlas också företagshemligheter. Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, lagen om personuppgifter och offentlighetsprincipen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen