Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i såväl den privata som den offentliga sektorn. I undervisningen förmedlas också kunskaper i EU-arbetsrätten. Undervisningen och examinationen är probleminriktad. Mycket stor vikt läggs vid att du ska få övning i att självständigt handlägga arbetsrättsliga problem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen