Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt

 • 7,5 hp

Kursen Arbetsrätt ger grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i såväl den privata som den offentliga sektorn. Här behandlas frågor som berör till exempel rätten till ledighet i olika form, arbetsmiljö, diskriminering och anställning.


Arbetsrätt utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet såväl på den privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv. Mycket stor vikt läggs vid att kursdeltagarna skall få övning i att handlägga arbetsrättsliga problem som man kan ställas inför i sitt yrkesliv. Undervisningen och examinationen är probleminriktad.
 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt

  Kursbeskrivning VT20

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av seminarier där praktiska förhandlingsövningar förekommer.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna och en skriftlig tentamen (hemtentamen).
   

  Examinator

   

  Annika Blekemo, adjunkt.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast publicerat på institutionens hemsida. 

  Se kurshemsidan för Arbetsrätt.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Besök Juridiska institutionens hemsida för att se allmän studieinformation gällande fristående kurser och vår utbildning i allmänhet. 

  Juridiska institutionen: Utbildning - Fristående kurser
   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  haarb@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Ann Melin

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo