Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt

Kursen Arbetsrätt ger grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i såväl den privata som den offentliga sektorn. Här behandlas frågor som berör till exempel rätten till ledighet i olika form, arbetsmiljö, diskriminering och anställning.

Affärsman skriver på ett anställningsavtal
Foto: Supawat Punnanon / Motsphotos


Arbetsrätt utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet såväl på den privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv. Mycket stor vikt läggs vid att kursdeltagarna skall få övning i att handlägga arbetsrättsliga problem som man kan ställas inför i sitt yrkesliv. Undervisningen och examinationen är probleminriktad.
 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt

  Kursbeskrivning VT20

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av seminarier där praktiska förhandlingsövningar förekommer.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna och en skriftlig tentamen (hemtentamen).
   

  Examinator

   

  Annika Blekemo, adjunkt.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  haarb@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Giale Truong

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo