Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i kulturarvsstudier

Hur blir kulturarv till? Hur konstrueras det förflutna och hur används det som social, politisk, kulturell och ekonomisk resurs? Vem har makten över minnet? Hur motiverar och legitimerar kulturarv samtida identitet och tillhörighet?

Detta är typiska frågor som Masterprogrammet i kulturarvsstudier ställer och undersöker i relation till samtidens värderingar, bruk och institutionalisering av det förflutna.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom ett föränderligt tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde. Programmet är arbetsmarknadsinriktat och samtidigt forskningsförberedande. Teoretiska studier går hand i hand med praktiska studier av materiellt och immateriellt kulturarv i nationellt och globalt perspektiv.

Specialister gästundervisar

I programmet medverkar forskare och lärare från olika institutioner vid Stockholms universitet. Specialister från Riksantikvarieämbetet och andra kulturmiljövårdsinstanser samt museer medverkar som gästlärare.

Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird. Foto: Patrik Malbeck/Cir
Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird. Foto: Patrik Malbeck/Circle. Copyright: Patrik Malbeck/Circle. Licens: CC BY-NC-ND
 • Programöversikt

  Första året läser du tre programspecifika kurser om 15 hp vardera samt valbara ämneskurser om totalt 15 hp. Andra året läser du två fakultetsobligatoriska kurser om 7,5 hp vardera:

  • Vetenskaplighet och forskningsetik samt Avancerad akademisk engelska

  och

  • En praktikperiod om 15 hp
  • Examensarbete om 30 hp den sista terminen

  Studieuppehåll

  Den student som önskar göra uppehåll i sina studier på programnivå i ämnet konstvetenskap anmodas fylla i en blankett och lämna in till studievägledaren.

  Mer information finns här i Blankett för studieuppehåll i konstvetenskap (110 Kb) .

  År 1

  Termin 1

  1. Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik, 15 hp (huvudområde kulturarvsstudier)
  2. Kulturarv i globalt perspektiv, 15 hp (huvudområde kulturarvsstudier)

  Termin 2

       3. Valbar/a kurs/er företrädesvis inom någon av samarbetetsinstitutioner, 15 hp
       4. Kulturmiljöer – fallstudier, 15 hp (huvudområde kulturarvsstudier)

  År 2

  Termin 3

       5. Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
       6. Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
       7. Praktik, 15 hp (huvudområde kulturarvsstudier)

  Termin 4

       8. Examensarbete, 30 hp (huvudområde kulturarvsstudier)

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via Antagning.se. Din ansökan ska även innehålla ett personligt motivationsbrev och ett CV. Dokumenten ska laddas upp som separata filer på antagning.se i samband med din digitala ansökan. Ansökningar som vid det laget ej har kompletterats med de efterfrågade dokumenten kan dessvärre inte beaktas.

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Antagning till programmet baseras på följande meritvärderingskomponenter:

  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen
  • Uppsatsarbetets kvalitet (enligt betyg)
  • Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (dokumenterat genom insänt CV)
  • Personligt motivationsbrev
  • Betyg på högskolekurser
 • Möt oss

  Utbildningen har gett mig just den breda kunskap i kulturarvsfrågor som jag sökte.

  Här berättar våra tidigare studenter som har läst Kulturarvsstudier om sina erfarenheter av ämnet och vart det har tagit dem.

  Till intervjuerna

  Möt våra lärare

  Intervju med läraren och forskaren Catharina Nolin

  Catharina Nolin
  Catharina Nolin, professor och lärare vid Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

  För vem är programmet?
  För dig med en kandidatexamen i etnologi, konstvetenskap, arkeologi, kulturgeografi och historia, men också i språkämnen, arkitektur, landskapsarkitektur, juridik, antropologi och andra samhällsvetenskapligt inriktade ämnen. Även redan yrkesverksamma inom museer och kulturmiljövård som vill vidareutbilda sig är välkomna. En mix av studenter med olika erfarenheter och utbildningar ger grund för stimulerande diskussioner och goda samarbeten. Programmet har hög samhällsrelevans och tar sin utgångspunkt i hur vi förstår en förgången tids kulturmiljö och kulturarv utifrån dagens samhälle med politiska motsättningar, globalisering, urbanisering och förtätningar.

  Hur är studierna upplagda?
  Studierna består av föreläsningar, seminarier, undersökningar i fält och exkursioner där du själv får prova rollen som byggnadsantikvarie eller myndighetsperson. Även examinationerna är förlagda i fält och uppgifterna kan vara utformade som riktiga arbetsuppgifter inom kulturmiljövården. Lärarna är både personer verksamma vid universitetet och specialister vid museer, kulturarvsmyndigheter och privata firmor. En del kurser är obligatoriska, andra kan du välja själv. Det ingår även tio veckors praktik, samt en uppsatskurs under sista terminen.

  Vad kan man arbeta med efter examen?
  Utbildningen förbereder för arbeten inom till exempel statlig och kommunal förvaltning, vid museer, liksom privata kulturmiljöfirmor och byggnadsantikvarier. Våra tidigare studenter arbetar inom ett vitt fält, även utomlands. Några är doktorander i kulturvård eller kulturmiljö, både i Sverige och internationellt.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet är förberedande för arbete vid kulturarvsområdets centrala och regionala myndigheter, internationellt och i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer, kommuner, samt privata företag inom kulturarvsområdet. Det passar som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Det är även förberedande för forskarutbildning inom området.

 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier