Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmering 1

Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java.

Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 
 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar: 

  • Datatyper, variabler, beräkningsuttryck, tilldelning. 
  • Sekvens, selektion, iteration. Rekursion (orienterande). 
  • Arrayer och listor. 
  • Abstraktioner (metoder och klasser). 
  • Metodanrop och parameteröverföring. 
  • Klass, objekt, instans, referenser. 
  • Inkapsling. Arv, polymorfism (orienterande).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och redovisningstillfällen. Deltagandet på redovisningstillfällena är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen