Stockholms universitet

Data- och systemvetenskap

Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Om du dessutom är intresserad av hur människor effektivt kan använda sig av ny teknik, då är data- och systemvetenskap något för dig.

Ämnesbeskrivning

Data- och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och informationsteknik används av människor, företag och organisationer.

Datavetenskap är den tekniska delen som ger kunskap om datorer, programmering, datakommunikation, databaser och business intelligence.

Systemvetenskap handlar om samspelet mellan IT, människor och organisationer. Det omfattar även modeller och verktyg för att analysera och utforma system och kunskap om projektledning.

Du behöver inte kunna programmera eller ha tekniska förkunskaper om datorer när du börjar studera hos oss, det lär du dig under utbildningen. Oavsett vilken bakgrund du har från gymnasiet har vi en IT-utbildning som passar dig.

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsområdena inom IT är många. Några exempel är datasäkerhet, systemutveckling, programmering, webbdesign, multimedia och datorspelskonstruktion. Bra och effektiva IT-lösningar är en viktig framgångsfaktor i både företag och organisationer. IT-kunskap behövs inom alla branscher där datorsystem används, underhålls och utvecklas. Framtidsutsikterna inom IT-området är mycket goda.

Utbildningar inom ämnet

Är du intresserad av IT och vill tillämpa dina kunskaper inom medicin? Förutom programmen nedan ger DSV också Masterprogrammet i hälsoinformatik 120 hp, tillsammans med Karolinska Institutet. 
Mer information om programmet och hur du ansöker

Observera att det bara går att söka till DSV:s master- och magisterprogram i första ansökningsomgången.

Examen

För att få en kandidatexamen i data- och systemvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser (kurs på grundnivå) eller något av de kandidatprogram (program på grundnivå) som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en master- eller magisterexamen i data- och systemvetenskap läser du något av de master- eller magisterprogram (program på avancerad nivå) som listas under Utbildningar inom ämnet.

En student kan endast få en kandidat-, magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Den forskning som bedrivs vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, spänner över ett stort antal områden och handlar om design och utveckling av informationssystem i syfte att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida utmaningar.

Forskningen omfattar bland annat metoder för att analysera komplexa IT-system, interaktion mellan människor och informationsteknik och hur tekniken påverkar och förändrar människors liv, arbete och fritid. Inom forskningen utvecklas nya metoder och tekniker för beslutsfattande och riskanalys, för säkerhet i digitala system och interaktionsdesign till studier och utveckling av tillämpningar inom områden som lärande, digitala spel och e-demokrati.

Ett växande område är forskning relaterat till det mobila livet, där människor behöver teknik och tjänster för arbete och fritid, som sätter användarna i centrum.

Forskningsämnen vid DSV

Affärsprocesser och verksamhetsmodellering
AI och data science
Cybersäkerhet
Digitala spel och simulering
Digital transformation och styrning
Människa–datorinteraktion
Risk- och beslutsanalys
Språkteknologi
Teknikstött lärande

Läs mer om forskning vid DSV