Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Beteende- och socialvetenskap

Människa-datorinteraktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt fält där olika discipliner har bidragit till utformningen av nya teknologier samt studier av teknikanvändning.

Kursen ger en historisk introduktion till de olika perspektiv som präglat de senaste 30 åren av MDI-forskning. Varje föreläsning introducerar en särskild strategi och ge exempel på hur den tillämpats för att kritiskt reflektera över problem som uppstår vid användning eller utformning av tekniska artefakter.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar de olika fokus som traditionerna har och visar hur de betraktar: 

  • användaren av tekniken (naiva användare och experter), 
  • kontexten inom vilken tekniken används (från laboratoriet till vardagslivet) och
  • dynamiken inom den sociala interaktionen kring teknikanvändningen (från enskilda individer till användargrupper).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshop och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Artiklar finns tillgängliga när kursen startar. 

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen