Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Informationssäkerhet - modeller och synsätt

Målet med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller som kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten.

De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Innehållet är i huvudsak verksamhetsinriktat där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre komponenter: 

  • Del 1: introduktion 
   Introduktion till informationssäkerhet generellt samt sett ur individens respektive ur organisationens synvinkel.
  • Del 2: teoretiska synsätt och modeller 
   Systemteori, institutionell teori, semiotik samt socio-teknik presenteras som teoretiska synsätt och modeller för informationssäkerhet. 
  • Del 3: tillämpning av synsätt och modeller:
   Genom olika exempel och fallstudier visas hur synsätt och modeller kan användas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen