Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Humanvetenskap inom MDI

Humanvetenskap, särskilt humaniora, tillför perspektiv på MDI som ofta utelämnas i ämnets huvudfokus på användbarhet.

De perspektiv som avses är sådana som har en bred syn på människan som kulturell varelse och på design som kulturbärare – exempelvis normkritik inklusive maktstrukturer och tolkningsmodeller inklusive kommunikationsteorier. Kursen belyser humanvetenskapens roll i MDI samt ett urval humanvetenskapliga bidrag till fältet.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen