Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utmaningar och lösningar i globala IT-företag I

Kursen ger teoretisk och tillämpad kunskap i de strategier och metoder som används i globala IT-leveranser av applikationsutveckling och applikationsunderhåll.

Du får insikt i hela leveranskedjan, från initial kundkontakt till driftsättning av stora komplexa applikationsportföljer.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Meddelas vid kursstart.

  Examination

  Meddelas vid kursstart.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser