Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetssystem och modellering

Kursen behandlar hur verksamhetsmodellering kan stödja framtagandet av krav för informationssystem för en organisation.

Vi tillämpar verksamhetsmodeller som mål-, process- och begreppsmodeller och diskuterar deras teoretiska grund i form av ekonomiska ontologier och lingvistiska begrepp. Kursen presenterar även olika informationssystemarkitekturer och gör en viktig distinktion mellan ERP-system och EAI-lösningar.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  • Vi diskuterar organisatoriska konsekvenser för olika arkitekturer. 
  • Kursen introducerar ett antal moderna organisatoriska modelleringstekniker baserad på lingvistiska instrument och ekonomiska ontologier. 
  • Vi fördjupar oss i målmodellering, värdemodellering och processmodellering. 
  • Du får lära dig hur organisatorisk modellering stödjer framtagandet av krav för organisatoriska informationssystem.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier. Undervisningen sker på svenska och engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen