Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Globala informationssystem

Kursen syftar till att förse dig med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster.

Att förstå dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • affärsarkitektur, evolution och kontext, 
  • affärsmodeller, representation och design, 
  • verksamhetsprocesser, design och utvärdering, 
  • affärsmodeller och verksamhetsprocesser i globala system och
  • teknik och affärsmodeller: Web 2.0, Internet of Things, mobila tjänster, molntjänster, RFID.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och projektarbete.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser