Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Affärssystem - användning och ledning

Kursen behandlar affärssystem ur flera perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade.

Kursen bidrar också till att ge dig grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Affärssystem (på engelska Enterprise Resource Planning system, ERP) är standardiserade informationssystem som idag används av företag inom de flesta branscher. Vanligtvis innehåller affärssystem standardfunktionalitet för att kunna hantera kunder, produkter, lager, tillverkning av produkter samt ekonomisk redovisning. 

  Välkända leverantörer av affärssystem är SAP, Oracle och Microsoft. Användning av affärssystem kan innebära stora fördelar för en organisation i form av effektivisering och förbättrad styrning. 

  Affärssystem är vanligtvis komplexa, vilket gör det nödvändigt att använda strukturerade metoder och principer när dessa ska användas och implementeras i en organisation. 

  Kursen behandlar grunderna i affärssystem, vilket inkluderar uppbyggnad, metoder och effekter av affärssystemanvändning. I kursen ingår praktiska moment där du får använda ett modernt mindre affärssystem (Microsoft Navision) via en molnlösning. Som en del i kursen får du även lära dig att konfigurera (parametersätta) ett affärssystem så att det kan användas av ett företag.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och en projektuppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser