Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt

Immaterialrätt har länge varit ett viktigt juridiskt område, men har de senaste decennierna blivit än mer aktuellt på ett internationellt plan i och med den tekniska utvecklingen och globalisering. Vårt program i Internationell Immaterialrätt startade år 2000 och är idag ett viktigt program för nutida och för framtida frågor inom immaterialrätt.

immaterialrätt
Photo: Jean Baptiste Béranger