Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt

Vårt nya magisterprogram i folkrätt syftar till att ge studenter avancerad teoretisk och metodologisk kunskap i ämnesområdet. Studenter får möjlighet att fokusera på en av två möjliga specialiseringar, Folkrätt och individen eller Mänskliga rättigheter och den globala ekonomin.

folkrätt
Photo: Mikhail Pavstyuk (unsplash)