Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Östasiens språk och kulturer - en översikt

Kursen behandlar Östasiens historia, kultur, språk och samhällsutveckling.

Kursen ger en bred orientering om såväl historiska som samtida kopplingar och strömningar mellan språken i Östasien.

Kursen belyser även kulturella influenser mellan områdena, historiskt och i nutid, problematiserar synen på Östasien och ger en översikt över centrala händelser som haft en inverkan på den socio-kulturella, socio-ekonomiska och socio-politiska situationen.

Kursen kräver inga förkunskaper i regionens språk.

Som student på kursen får du möjlighet att möta alla våra disputerade lärare i japanska, kinesiska och koreanska. De kommer var och en att presentera ett spännande och lärorikt smakprov från Japan, Kina eller Korea.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en modul som omfattar 7.5 högskolepoäng.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. 

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursens start.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Asiens språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  Telefon: 08-16 36 20