Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistikens gestaltningsmakt

  • 7,5 hp

Kursen behandlar journalistikens representationer och inramningar av verkligheten utifrån ideologikritiska, hermeneutiska och konstruktionistiska perspektiv och särskild vikt läggs på olika publiceringsformers betydelse för medieinnehållets uttryck, samt hur meningsproduktion fungerar i multimediala sammanhang. Ett förändringsperspektiv används för att belysa utmaningar av journalistikens makt att skildra omvärlden i en digitaliserad, deltagande mediekultur.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.