Stockholms universitet logo, länk till startsida

Journalistik

Det här är utbildningen för dig som vill bli journalist. Här ger vi dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande inom press, radio och tv.

Här lär du dig att förstå journalistikens grunder som att samla in, bearbeta, källkritiskt granska och gestalta ditt material. Du får lära dig att arbeta med nyheter och publicera dem på olika plattformar, som radio, tv, webb och press.

En viktig del av studierna är att förstå journalistikens olika roller i samhälle och kultur, dess historia, produktionsvillkor och medierättsliga förutsättningar. Undervisningen ger också internationella perspektiv på medieutvecklingens betydelse för journalistikens innehåll och utformning.

Studierna i journalistik inbegriper också en längre praktikperiod på redaktion där du ges möjlighet att tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper i journalistik i en professionell kontext. Studierna avslutas sedan med ett längre självständigt examensarbete.


Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för journalister kännetecknas av mycket hög konkurrens och en gedigen utbildning är därför nödvändig för dig som vill arbeta som journalist. Våra tidigare studenter är i dag verksamma vid såväl mindre tidningar och produktionsbolag som alla de stora mediehusen och public service-bolagen (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion).


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i journalistik läser du något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i journalistik läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Institutionen är värd för ett antal stora, externt finansierade forskningsprojekt och de flesta publikationer som kommer från dessa återfinns i högkvalitativa internationella böcker och tidskrifter.

De ämnen som våra forskare inom journalistik tar upp pekar också på en önskan att producera forskning som både är aktuell och relevant; ämnen som politiska skandaler, kulturjournalistik, bildjournalistik, migration, journalistisk etik samt WikiLeaks, för att bara nämna några.