Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Experimentella kemiska metoder

Kursen ger en översikt över ett antal experimentella kemiska metoder, deras styrkor, begränsningar, samt hur de tillämpas på biologiska system. De metoder som kursen behandlar är diffraktion och mikroskopi, spektroskopi, samt masspektrometri.