Grekiska - masterkurs, 30 hp

Om utbildningen

Kursen består av ett större självständigt examensarbete inom något av grecistikens huvudområden, till exempel språkvetenskap, litteraturvetenskap och antikens filosofi. Du har stora möjligheter att påverka ditt ämnesval själv. I samråd med en huvudhandledare och en biträdande handledare genomförs planering, analys och färdigställande av en uppsats. Denna läggs fram på ett seminarium med en särskilt utsedd opponent.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen