Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Curatorns roll

Studenterna har förberedda samtal med ledande curatorer. Samtalen kretsar kring färdigheter såsom dialog, tolkning, undersökande, betoning, relationen till platsen och det omgivande rummet. Kursen omfattar även en fördjupande, praktisk uppgift i form av planerandet och presenterandet av en tänkt utställning, som gruppen gemensamt arbetat fram.

Arbetet ska ta hänsyn till centrala delar av en curators arbete: konstnärliga frågor, logistik, budget, marknadsföring och juridiska aspekter. I uppgiften ingår även modellbygge/rumslig visualisering. Arbetet examineras av verksamma curatorer. Kursen avslutas med ett antal seminarier, till vilka studenterna förberett olika diskussionspunkter utifrån sitt projekt och samtalen med curatorerna.

Läs mer på kursens engelska sida.