Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att göra konstvetenskap

Syftet med kursen är att öppna ingångar till det konstvetenskapliga verksamhetsfältet inom och utom akademin. Genom seminarier och fältstudier i samlingar och arkiv får studenten kritiskt undersöka och självständigt arbeta med olika konstvetenskapliga materialkategorier och forskningspraktiker.

Fokus ligger på förmågan att definiera och avgränsa material och studieobjekt samt formulera relevanta forskningsfrågor till det valda materialet. Genom praktiska övningar utvecklar studenten sin kunskap om, och färdighet i, olika konstvetenskapliga kommunikationsformer, såsom vetenskapliga artiklar, muntliga konferenspresentationer och utställningar. Tonvikten i kursen ligger på det konstvetenskapliga görandet, men möjlighet ges även till specialisering och fördjupning i en vald empiri eller materialkategori.

Undervisningen sker på engelska.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och workshops, studiebesök och fältstudier samt projektarbeten. All undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt granskning av andras projektarbeten.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Anna Bortolozzi, universitetslektor
  Magdalena Holdar, universitetslektor
  Tanja Schult, universitetslektor

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  richard.carlsen@su.se