Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konstvetenskaplig kunskap och tolkning II

Den här kursen förbereder studenten för sitt examensprojekt. Undervisningen sker på engelska.