Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskapliga skolbildningar

Framväxten av konstvetenskap som akademisk disciplin gav upphov till ett antal konstvetenskapliga skolbildningar, varav Wienskolan och Hamburgskolan kom att bli de mest inflytelserika. Syftet med kursen är att undersöka framväxten, spridningen och förändringen av konstvetenskapliga skolbildningar under 1800- och 1900-talen samt deras betydelse för etablerandet av konstvetenskapliga diskurser och traditioner.

Studenterna ges möjlighet att läsa och analysera skrifter och publikationer av forskare som hör till en skolbildning som särskilt intresserar dem. Genom seminariepresentationer får studenten jämföra och självständigt diskutera olika skolbildningar, med särskild tonvikt på respektive skolbildnings betydelse för samtida akademiska diskurser och aktuell konstvetenskaplig forskning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.