Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Publik och deltagande

  • 7,5 hp

Kursen introducerar studenten till teorier och metoder som rör arbetet med publik och deltagande i olika former av curatoriell praktik. Aspekterna pedagogik, förmedling och kommunikation undersöks. Kursen ingår i det internationella masterprogrammet i curating, med inriktning mot konst, management och juridik.