Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Curating: Projekt - masterkurs II

Kursen innebär det praktiska genomförandet av ett curatoriellt projekt, exempelvis en utställning, från synopsis till färdigt projekt. Den här kursen ingår i det internationella masterprogrammet i curating, med inriktning mot konst, management och juridik.

Projektet och en uppsats utgör tillsammans studentens examensarbete på Curatorprogrammet.

Läs mer på kursens engelska sida

  • Kursupplägg

    Examinator

    Våren 2022

    Robin McGinley, Universitetslektor,
    Magdalena Holdar, Universitetslektor