Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektkurs i datorlingvistik

Projektkursen ger dig erfarenhet av arbete med ett datorlingvistiskt forskningsprojekt.

Syftet med kursen är att du som student ska få möjlighet att förvärva praktisk erfarenhet av forskning inom datorlingvistik. Under tio veckor deltar du i arbetet med ett aktuellt forskningsprojekt. Du får sätta dig in i projektets teoretiska bas och metoden som tillämpas och med en avgränsad uppgift deltar du i det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig rapport.

  Examinator

  Pétur Helgason

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition