Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Korpusbaserade metoder

 • 7,5 hp

Kursen behandlar det storskaliga studiet av skriven text och av transkriberade yttranden.

Kursen behandlar korpusbaserade metoder, det vill säga det storskaliga studiet av skriven text och av transkriberade (talade eller tecknade) yttranden. Kursen går igenom data, metod och evidens i olika lingvistiska traditioner liksom kvantitativa egenskaper i språket, frekvens och n-gram. Vidare behandlas datainsamling för olika typer av korpusar (traditionella korpusar, monitorkorpusar och webbkorpusar) och modaliteter (text, tal och tecken). Kursen ger också en översikt över datorlingvistiska metoder för automatisk segmentering och annotering av text, inklusive tokenisering, ordklasstaggning och syntaktisk analys. Relationen mellan korpusmaterial och forskningsfrågor liksom etik, upphovsrätt och licenser diskuteras också.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och skriftliga laborationsrapporter. 

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Sofia Gustafsson Capková, studierektor för utbildning på avancerad nivå
  Rum C254
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 34 88
  E-post: ma@ling.su.se