Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt 1700-tal: Frihetstiden

Kursen avser att på en gång bredda och fördjupa den studerandes kunskaper om frihetstidens litteratur, och de historiska, sociala och politiska omständigheterna för litteraturens och de litterära genrernas framväxt och utveckling.

I centrum står framväxten av ett svenskt litteraturspråk och en nationallitteratur. Periodens genrer såsom teatern, odet, pastoralen, tillfällesdikten och flera andra behandlas.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

studievagledare@littvet.su.se

  • Kursupplägg

    Examination

    Kursen examineras muntligt och/eller skriftligt.

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.