Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteratursociologi

 • 7,5 hp

Kursen avser att ge en inblick i några centrala forskningsfält och metoder inom litteratursociologin: författarnas sociala och ekonomiska ställning, produktion och distribution av litteratur, konsumtion och reception samt kvantitativ och kvalitativ analys av texter.

Därutöver diskuteras olika uppfattningar om sambandet mellan litteratur och samhälle. Kursen omfattar en obligatorisk del och en valfri fördjupning.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

studievagledare@littvet.su.se

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.