Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Det Grekiska Dramat under Antiken

Kursen ger en inblick i det antika grekiska dramat. Tragedin och de tre stora tragöderna samt komedin är föremål för analys och reflexion. Dessutom sätts det grekiska dramat in i en kulturell kontext, i synnerhet beaktas dess förhållande till den grekiska teatern.

Synen på det grekiska dramat inom olika tolkningstraditioner beaktas.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen