Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det Grekiska Dramat under Antiken

Kursen ger en inblick i det antika grekiska dramat. Tragedin och de tre stora tragöderna samt komedin är föremål för analys och reflexion. Dessutom sätts det grekiska dramat in i en kulturell kontext, i synnerhet beaktas dess förhållande till den grekiska teatern.

Synen på det grekiska dramat inom olika tolkningstraditioner beaktas.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

studievagledare@littvet.su.se

  • Kursupplägg

    Examination

    Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.