Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Perspektiv på medeltidens litteratur

Kursen anlägger aktuella teoretiska perspektiv på medeltiden och dess litteratur inom olika forskningstraditioner. En rad olika frågor och problem som gäller reception, mediebetingelser, genrer och subjektivitet under medeltiden diskuteras.

Ämnen som behandlas är den medeltida litteraturens alteritet, materiell bokkultur och manuskript i klostren, kontinuitet och förnyelse i medeltida latinsk litteratur, medeltida helgonlegender som litteratur och textöverföringar (till exempel mellan vers och prosa) i medeltida fransk litteratur.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

  • Kursupplägg

    Examination

    Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  • Kontakt

    Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen