Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bilderbokens estetik

Den här kursen på avancerad nivå ger dig fördjupade kunskaper om bilderboken ur ett litteraturvetenskapligt och ett mediehistoriskt perspektiv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Bilderboken utgör ofta den första konstupplevelsen och kan i lässituationen fungera som en mötesplats mellan barn och vuxna. Genom sin säregna dynamik mellan text och bild kan bilderboken fungera som en introduktion till ord och bilder men mediet kan även bli en plats för litterära och konstnärliga formexperiment.

Med utgångspunkt i såväl äldre som nutida bilderböcker, tecknade serier och serieromaner, behandlar kursen bild- och textrelationer och texternas mediespecifika uttryck. Kopplingarna till en vidare visuell och konstnärlig kontext liksom gränsöverskridanden mellan barn- och vuxenlitteratur diskuteras.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av bokkonst och illustrationshistoria och som vill lära dig mer om olika teorier kring bilderboken som ett medium. Den ger fördjupade kunskaper om bilderboken såväl ur ett litteraturvetenskapligt som ett konstnärligt och mediehistoriskt perspektiv.

 • Kursupplägg

  Kursen ger fördjupade kunskaper om bilderboken ur ett litteraturvetenskapligt och ett mediehistoriskt perspektiv. Den behandlar bild- och textrelationer i bilderböcker, tecknade serier och serieromaner från skilda tidsperioder. De respektive texttypernas mediespecifika uttryck, gränsöverskridanden mellan barn- och vuxenlitteratur, liksom kopplingarna till en vidare visuell och konstnärlig kontext diskuteras. Tyngdpunkten ligger på centrala teoretiska texter som appliceras på ett urval av olika verk.

  Kursen ges på halvfart (dagtid). Arbetsinsatsen uppskattas till 20 timmar i veckan för halvfartsstudenter. Kursen omfattar 6 tillfällen varav 3 är lärarledda seminarier med gruppdiskussion och 3 är förinspelade föreläsningar med instuderingsfrågor. De 6 tillfällena är fördelade på tio veckor. Detta innebär att du utöver undervisningen bör ägna cirka 18 timmar per vecka åt att läsa och bearbeta kurslitteraturen, förbereda dig inför seminarierna samt skriva och bearbeta examinationsuppgiften.   
  Under vårterminen 2021 är kursen uppbyggd kring webbundervisning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Webbundervisning

  Webbundervisningen ges i form av inspelade föreläsningar och seminarier. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.   
  Föreläsningarna är till för att ge en överblick av ett särskilt tema eller specifikt verk och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Seminarierna är en interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussionerna. Du förväntas att i förväg ha läst den kurslitteratur som ska tas upp på seminariet, vilket är nödvändigt för att diskussionen i det digitala klassrummet ska bli produktiv.

  Examination

  Vårterminen 2021 examineras kursen genom hemtentamen.  
  Det är viktigt att ligga i fas med inläsningen av kurslitteraturen för att du, när hemtentamen tillgängliggörs, ska kunna fokusera på arbetet med denna. Du skriver sedan hemtentan med utgångspunkt i dina anteckningar men har också tillgång till kurslitteraturen.   
  Omtenta för kursen äger rum cirka 10 veckor efter deadline på den ordinarie hemtentan. Datum för omtentamen finns angett i schemat från kursstart. Om du skulle behöva tentera ännu en gång, erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per läsår (i januari och augusti). Till dessa krävs föranmälan, som skickas till studievägledaren.  
  Betygskriterierna (som finns tillgängliga på Athena) är kopplade till kursens lärandemål. Kursens lärandemål är som följer:  
  För godkänt resultat på kursen ska du kunna:
  - diskutera bilderboksmediet i dess historiska, sociala och litterära sammanhang
  - karakterisera bilderbokens berättartekniska och estetiska särdrag
  - kritiskt reflektera över olika typer av relationer mellan text och bild
  - tillämpa relevanta teorier i analys av bilderböcker

  Examinator

  Examinator vårterminen 2021

  Elina Druker

  Examinatorer i Litteraturvetenskap, vårterminen 2021 (75 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation i PDF-format (218 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare i litteraturvetenskap

  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Studentexpedition

  E-post: expedition.ike@su.se