Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organiska miljöföroreningars fördelning

 • 7,5 hp

I vårt moderna samhälle förlitar vi oss på kemikalier för olika och varierande ändamål. Vårt utnyttjande av fördelarna med kemikalier innebär att många oundvikligen släpps ut i miljön, där de fördelas mellan luft, vatten, jord och sediment, och även i vävnader hos växter och djur.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Coronavirusinformation  

Information om höstterminen 2020

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter) senast 28 augusti. Webbregistreringen öppnar 5 augusti. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (läs mer här).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Landscape seen from airplane

Kursen behandlar hur molekylära egenskaper hos organiska miljöföroreningar (OMF) påverkar deras fördelning mellan luft, vatten, jord, sediment och biota.

Grundläggande kunskap om var i miljön olika OMFs kan förväntas förekomma beroende på deras molekylstruktur är användbar inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljöförvaltning, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen innehåller:

 • ångtryck – "löslighet i luft"
 • vattenlöslighet
 • fördelning av OMF mellan luft och vatten
 • löslighet i organiska matriser
 • oktanol-vatten fördelningskoefficienten
 • sorption till sediment/jord
 • biotillgänglighet och upptag i biota (bioackumulation och biomagnifiering)
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, presentationer och diskussioner.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

 • Kontakt