Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organiska miljöföroreningars fördelning

I vårt moderna samhälle förlitar vi oss på kemikalier för olika och varierande ändamål. Vårt utnyttjande av fördelarna med kemikalier innebär att många oundvikligen släpps ut i miljön, där de fördelas mellan luft, vatten, jord och sediment, och även i vävnader hos växter och djur.

Landscape seen from airplane

Obs. Kursen kommer inte att ges efter HT2021.

 

Kursen behandlar hur molekylära egenskaper hos organiska miljöföroreningar (OMF) påverkar deras fördelning mellan luft, vatten, jord, sediment och biota.

Grundläggande kunskap om var i miljön olika OMFs kan förväntas förekomma beroende på deras molekylstruktur är användbar inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljöförvaltning, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen innehåller:

 • ångtryck – "löslighet i luft"
 • vattenlöslighet
 • fördelning av OMF mellan luft och vatten
 • löslighet i organiska matriser
 • oktanol-vatten fördelningskoefficienten
 • sorption till sediment/jord
 • biotillgänglighet och upptag i biota (bioackumulation och biomagnifiering)
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, presentationer och diskussioner.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Matthew MacLeod, Matthew.MacLeod@aces.su.se

  Institutionen för Miljövetenskap, Enheten för föroreningars kemi