Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nedbrytning av miljöföroreningar

Lär dig hur föroreningar bryts ned i miljön! De flesta kemikalier som vi släpper ut till miljön bryts ned där. Utan nedbrytningsprocesser i miljön skulle vårt kemiska samhälle inte vara möjligt eftersom vi snart skulle leva i ett hav av avfall.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter). Registreringen öppnar 5 augusti för alla kurser, men kontrollera sista registreringsdag för varje kurs i Ladok för studenter. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (Aktivera ditt universitetskonto).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs mer här: Studera med funktionsnedsättning

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Bubbles

Kursen behandlar reaktioner av organiska miljöföroreningar (OMF) i miljön och hur desssa reaktioner påverkar OMFs öde.

I kursen ingår:

 • grundläggande kunskaper om organiska miljöföroreningars reaktioner i miljön
 • hydrolys
 • redoxreaktioner
 • direkt fotolys i akvatiska system
 • indirekt fotolys i atmosfären och i akvatiska system
 • biologisk nedbrytning
 • kemisk persistens
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Schwarzenbach, R., P. Gschwend, and D. Imboden.Environmental Organic Chemistry. 3rd Ed. (2017) Wiley Interscience, New York, 1005 pages. This course covers selected material in Chapters 1-4and 21-26.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Michael McLachlan, Michael.McLachlan@aces.su.se

  Institutionen för Miljövetenskap, Enheten för föroreningars kemi