Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nedbrytning av miljöföroreningar

Lär dig hur föroreningar bryts ned i miljön! De flesta kemikalier som vi släpper ut till miljön bryts ned där. Utan nedbrytningsprocesser i miljön skulle vårt kemiska samhälle inte vara möjligt eftersom vi snart skulle leva i ett hav av avfall.

Bubbles

Obs. Kursen kommer inte att ges efter HT2021.

 

Kursen behandlar reaktioner av organiska miljöföroreningar (OMF) i miljön och hur desssa reaktioner påverkar OMFs öde.

I kursen ingår:

 • grundläggande kunskaper om organiska miljöföroreningars reaktioner i miljön
 • hydrolys
 • redoxreaktioner
 • direkt fotolys i akvatiska system
 • indirekt fotolys i atmosfären och i akvatiska system
 • biologisk nedbrytning
 • kemisk persistens
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Schwarzenbach, R., P. Gschwend, and D. Imboden.Environmental Organic Chemistry. 3rd Ed. (2017) Wiley Interscience, New York, 1005 pages. This course covers selected material in Chapters 1-4and 21-26.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Michael McLachlan, Michael.McLachlan@aces.su.se

  Institutionen för Miljövetenskap, Enheten för föroreningars kemi