Go to this page on our english site

Nedbrytning av miljöföroreningar

  • 7,5 hp

Lär dig hur föroreningar bryts ned i miljön! De flesta kemikalier som vi släpper ut till miljön bryts ned där. Utan nedbrytningsprocesser i miljön skulle vårt kemiska samhälle inte vara möjligt eftersom vi snart skulle leva i ett hav av avfall.

Bubbles

Kursen behandlar reaktioner av organiska miljöföroreningar (OMF) i miljön och hur desssa reaktioner påverkar OMFs öde.

I kursen ingår:

  • grundläggande kunskaper om organiska miljöföroreningars reaktioner i miljön
  • hydrolys
  • redoxreaktioner
  • direkt fotolys i akvatiska system
  • indirekt fotolys i atmosfären och i akvatiska system
  • biologisk nedbrytning
  • kemisk persistens

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen