Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Aerosoler, moln och klimat

Aerosoler och moln utgör den största osäkerheten i vår förståelse av klimatförändringar. Denna kurs ger dig en djupare förståelse för aerosolers och molns påverkan på klimatet, från småskaliga processer till globala klimatmodeller.

Denna kurs behandlar källor, sänkor och omvandlingar av både naturliga och människoskapade aerosolpartiklar. En annan viktig del av kursen är att förstå interaktionen mellan strålning och aerosoler och moln. Du kommer att lära dig om atmosfärens grundläggande struktur och funktioner, inklusive dess utbyte med jordytan och den allmänna cirkulationen av atmosfären. Dessutom utforskar kursen atmosfäriska modeller, från lokal skala upp till storskaliga GCM:er.

Förståelse av osäkerheten i klimatprognoser, särskilt i förhållande till förändringar i aerosoler och moln, är en viktig del av kursen. Kursen täcker också experimentella mätningar som kan matcha den rumsliga skalan av globala modelldata (satellitobservationer och nätverk av mätningsstationer), konstruktionen av utsläppscenarier och globala utsläppsdatabaser.

Vi kommer att titta på hur IPCC arbetar och vetenskapens roll i klimatpolitiska förhandlingar för framtida minskningar av utsläppen. Vi kommer också att behandla olika föreslagna så kallade "geoengineering"-metoder som involverar aerosoler och som förväntas kyla klimatet och diskutera deras risker och nackdelar.

Figure from IPPC’s report ”Climate Change 2007 – The physical science basis”
Figure from IPPC’s report ”Climate Change 2007 – The physical science basis”