Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Atmosfärens fysik och kemi

Med utgångspunkt i grundläggande fysik, matematik och kemi behandlar kursen atmosfärens, och i viss mån havets, termodynamik, sammansättning, energibalans och rörelser.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om rörelser och processer i jordens atmosfär och hur de påverkar väder och klimat. Du får tillämpa matematik, kemi och fysik för att lära dig om atmosfärens vertikala struktur, strålningsprocesser och energibalans, växthuseffekten, fluiddynamik i atmosfär och hav, fronter och jetströmmar m.m. Det ingår även analys av aktuella vädersituationer och laborationer i strålning och kemi.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Del 1: Atmosfärens termodynamik, 5.5 hp

  Del 2: Atmosfärens strålning, 4 hp

  Del 3: Atmosfärens kemi, 4 hp

  Del 4: Fluiddynamik, 3 hp

  Del 5: Dynamisk meteorologi I, 10 hp

  Del 6: Praktiska tillämpningar inom meteorologin, 3.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier samt laborationer. Läs mer i Kursplanen (till höger på denna sida).

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Se Kursplanen (till höger på denna sida).

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delmoment 1: Atmosfärens termodynamik

  • John M. Wallace and Peter V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. ISBN: 9780127329512. Kapitel 3.

  Delmoment 2: Atmosfärens strålning

  • John M. Wallace and Peter V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. ISBN: 9780127329512. Kapitel 4.

  Delmoment 3: Atmosfärens kemi

  • John M. Wallace and Peter V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. ISBN: 9780127329512. Kapitel 5.

  Delmoment 4: Fluiddynamik

  • Tritton, D. J.: Physical Fluid Dynamics, Second edition, Oxford Science Publications, 1988. ISBN: 0198544898. Kapitel 1-8.

  Delmoment 5: Dynamisk meteorologi I

  • James R. Holton, Gregory J. Hakim: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, Elsevier, 2013. Print Book ISBN: 9780123848666. Kapitel 1-4, 8.
  • Amanda H. Lynch and John J. Cassano: Applied Atmospheric Dynamics, 2006. ISBN: 047086172X. Kapitel 1-7, 10.  (Bredvidläsning)
  • L. Oredsson och H. Lejenäs, Övningsuppgifter i dynamisk meteorologi, del 1, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, 1997, 93 sidor. (Tillhandahålls av MISU)  

  Väderlära:  

  • Lejenäs. H.: Introduktion till väderlära del A, Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2009. (Tillhandahålls av MISU)  
  • Lejenäs. H.: Introduktion till väderlära del B, Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2007. (Tillhandahålls av MISU)  

  Delmoment 6: Praktiska tillämpningar inom meteorologin  

  • Kursmaterial tillhandahålls av MISU under kursens gång. 
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

  Studievägledare