Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete

Examensarbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimatfysik.

Arbetet kan göras antingen internt eller externt, dvs. utanför Meteorologiska institutionen. Du väljer projekt i samråd med en handledare. Arbetet ska redovisas både i en vetenskaplig uppsats och genom en muntlig presentation.

Anmälan

Anmälan sker direkt till studievägledaren på MISU.

 • Kursupplägg

  I Athena kan du finna följande:

  • Detaljerad kursbeskrivning
  • Betygskriterier
  • Checklista för självständiga arbeten MISU
  • Template degree project plan Master

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Arbetet ska redovisas både i en vetenskaplig uppsats och genom en muntlig presentation.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Du kommer överens med ansvarig lärare när kursen kan börja.

 • Kontakt

   
  Studievägledare