Musikvetenskap - Europeisk filmmusik, 15 hp

Om kursen

Kursen ger inblickar i europeisk filmmusik genom att fokusera på ett antal utvalda filmskapare och tonsättare från olika länder, tidpunkter och filmgenrer. Aspekter som studeras är olika slags samarbeten mellan tonsättare och regissörer, användningen av redan existerande musik, musikens berättande funktioner, musikens relationer till filmens andra element och växelspelet mellan diegetisk och icke-diegetisk musik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen