Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Europeisk filmmusik

Kursen ger inblickar i europeisk filmmusik genom att fokusera på ett antal utvalda filmskapare och tonsättare från olika länder, tidpunkter och filmgenrer.

Aspekter som studeras är olika slags samarbeten mellan tonsättare och regissörer, användningen av redan existerande musik, musikens berättande funktioner, musikens relationer till filmens andra element och växelspelet mellan diegetisk och icke-diegetisk musik.

Glöm inte att webbregistrera dig

På Musikvetenskap - europeisk filmmusik vårterminen 2024 kan du registrera dig mellan den 4/1 och den 24/1. Du gör det på student.ladok.se.

 • Kursupplägg

  Kursen är innehållsmässigt sammanhållen men examineras i två steg. Den inleds med en uppgift med en genomförd analys av ett förelagt material utifrån tydligt strukturerade frågeställningar. Examinationen och kursen avslutas med en uppgift som avser ett mer självständigt genomförande av en analys i form av en uppsats.

  Delkurser

  • Seminarieuppgift 7,5 hp
  • Analysprojekt 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro. Närvarokravet är uppfyllt om studenten har varit närvarande vid minst 60 % av föreläsnings- och seminarietillfällena på en delkurs.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen och uppsats. 

  Examinator

  Vårterminen 2024

  Joakim Tillman, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studieadministratör Musikvetenskap