Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vikingatida texter

Vad står det på runstenarna, och vad betyder det egentligen? På den här kursen studerar vi runinskrifter från nordisk vikingatid, särskilt de svenska. Du lär dig arbeta med relevanta hjälpmedel för att diskutera och tolka texterna utifrån form och innehåll samt deras samhälleliga kontext och funktion.

Kursen Vikingatida texter innehåller studier av texter från nordisk vikingatid. För att kunna läsa och förstå texterna och för att samla faktaunderlag för diskussionerna utnyttjar studenterna dels relevanta ordböcker och grammatiska/språkhistoriska beskrivningar, dels översikter från olika historiska discipliner.

Med utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.