Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vikingatida texter

Vad står det på runstenarna, och vad betyder det egentligen? På den här kursen studerar vi runinskrifter från nordisk vikingatid, särskilt de svenska. Du lär dig arbeta med relevanta hjälpmedel för att diskutera och tolka texterna utifrån form och innehåll samt deras samhälleliga kontext och funktion.

Kursen Vikingatida texter innehåller studier av texter från nordisk vikingatid. För att kunna läsa och förstå texterna och för att samla faktaunderlag för diskussionerna utnyttjar studenterna dels relevanta ordböcker och grammatiska/språkhistoriska beskrivningar, dels översikter från olika historiska discipliner.

Med utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.

Vi ger kurser i Nordiska språk med historisk inriktning i intervaller om ca två år. Vi rekommenderar att du läser kurserna i en viss ordning, med det är inte nödvändigt att göra det. 

Rekommenderad kursordning

__________

Fler videor om Nordiska språk med historisk inriktning finns på vår YouTube-kanal.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (480 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Exkursionen var ett bra sätt att studera källorna direkt. Mycket bra exkursionsmanual."

  "Insikt i hur grammatik och språk såg ut förr, samt hur det utvecklats till idag. Datering av inskrifter, att förstå de mest frekventa orden och böjningsformerna och således kunna översätta rakt av."

  "Det var ju en så allsidig kurs. Jag har tidigare mest sett och skrivit om ornamentiken. Nu kom fokus på språket. Kursen var ett bra komplement till kursen i Runologi, som jag gått tidigare."

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk