Den medeltida svenskan, 7,5 hp

Kursen behandlar fornsvenskans språkliga uppbyggnad och dess variation och förändring. Med utgångspunkt i texter från olika delar av den fornsvenska perioden analyseras språket, och iakttagelserna relateras till den språkliga utvecklingen som sker under perioden på olika språkliga nivåer.

Kursen är användbar för alla som behöver kunna läsa och arbeta med fornsvenska texter och för den som arbetar med nordisk språkförändring.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen ges i form av seminarier.

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen