Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nordiska språk och svensk språkhistoria - kurs inom VAL-projektet

På den här kursen går vi igenom det nordiska språksamhället och svensk språkhistoria och texthistoria. Vi studerar strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar på vägen mot dagens svenska.

Tonvikten ligger på skriftspråkets standardisering, och kursen introducerar olika teorier om drivkrafter bakom språkförändringar. Kursen omfattar textläsning och textförståelse av äldre svenska texter samt färdighet i att förstå och diskutera danska och norska talade och skrivna texter.