Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forngutniska

Kursen behandlar det gotländska språket, forngutniska, utifrån källor från omkring 900-talet fram till dagens dialekter med ett fokus på den äldsta språkhistorien fram till ca 1600.

Forngutniskans struktur och dess skillnader från fastlandssvenskan och andra nordiska och germanska språk belyses utifrån runmaterial, texterfrån medeltid och tidigmodern tid, namn och dialekternas utveckling.

Därtill berörs översiktligt denideologiska roll som språket har haft i nationell historieskrivning och hur detta återverkat på uppfattningenom språket.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • På kursen ingår även obligatoriska övningsuppgifter.
  • Undervisningsspråket är delvis danska.
  • Hösten 2021 ges kursen på distans i Zoom (oberoende av situationen med pandemin).

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk