Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forngutniska

Kursen behandlar det gotländska språket, forngutniska, utifrån källor från omkring 900-talet fram till dagens dialekter med ett fokus på den äldsta språkhistorien fram till ca 1600.

Forngutniskans struktur och dess skillnader från fastlandssvenskan och andra nordiska och germanska språk belyses utifrån runmaterial, texterfrån medeltid och tidigmodern tid, namn och dialekternas utveckling.

Därtill berörs översiktligt denideologiska roll som språket har haft i nationell historieskrivning och hur detta återverkat på uppfattningenom språket.