Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klinisk nutrition och nutritionsstatus

I denna kurs får du fördjupa dig i specifika näringsbehov och kostbehandlingar vid olika sjukdomstillstånd. Tonvikt ligger på sjukdomar där nutritionen anses ha stor betydelse, såsom hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, mag-tarmsjukdom, njursjukdom, cancer, benskörhet, reumatoid artrit och ätstörningar.

Klinisk nutrition
Bild av Maria Henström.

Även kostens roll vid medfödda metabola sjukdomar, födoämnesallergier och läkemedelsinteraktioner tas upp under kursen. Mätmetodik för att bestämma nutritionsstatus ingår som ett eget kursmoment. Här ingår exempelvis praktiska laborationer för att bestämma kostintag och kroppssammansättning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment:

  Moment 1
  Nutritionsstatus, 5 hp (Nutritional Assessment)
  Detta moment innefattar kroppssammansättning, antropometriska mätmetoder, samt biokemiska och kliniska analyser. Här ingår även kostundersökningsmetodik, som behandlar såväl grundläggande teori som praktik.

  Moment 2
  Klinisk nutrition, 10 hp (Clinical Nutrition)
  Kursens andra moment behandlar olika sjukdomar för vilka kosten och speciell nutritionsbehandling anses ha storbetydelse. Det är hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, mag-tarmsjukdom, födoämnesintolerans och allergi, njursjukdom, cancer, benskörhet, reumatoid artrit, vissa metabola sjukdomar samt olika typer av ätstörningar. Även området kost och läkemedelsinteraktioner tas upp. Centrala begrepp som näringsbehov vid sjukdom, malnutrition samt val av lämplig nutritionsform återkommer under hela kursen.

   

  Undervisning

  I kursen kommer olika undervisnings- och arbetsformer att användas inklusive föreläsningar, gruppdiskussioner, återkoppling från kurskamrater, gruppundervisning, seminarier, laborationer, och redovisningar. Tiden som i schemat är avsatt för eget arbete är inplanerad tid för eget arbete. Athena används som kursens läroplattform.

  Obligatoriska moment

  Seminarier och demonstrationer är obligatoriska moment.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker fortlöpande under kursen, dels genom redovisning av seminarier, dels genom skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs närvaro vid obligatoriska moment, godkänd seminarieredovisning (muntlig och skriftlig) samt godkänd tentamen.
  Kursen examineras enligt en sjugradig betygsskala (A-F). För att få godkänt på kursen måste samtliga examinationsuppgifter uppfylla kriterierna för minst E. Betygskriterierna delas ut vid kursstart för respektive kursmoment. Slutbetyget för de två kursmomenten vägs samman, där betyget för det andra kursmomentet väger tyngre än det första (pga att det andra kursmomentet är mer omfattande).

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  •    Forskningsetik. Gert Helgesson, Studentlitteratur, 2015.
  •    Modern Nutrition in Health and Disease (11th Edition). Ed: Ross, A. Catharine et al. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2012.
  •    Nordic Nutrition Recommendations (NNR). Nordiska Ministerrådet, 2012. Finns tillgänglig elektroniskt, www.nnr5.org
  •    Kompletterande kompendier och artiklar. Dessa delas ut under kursen.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursledare för del 1, Nutritionsstatus 5 hp

  Magdalena Rosell
  Telefon: 08 524 811 44
  E-post: magdalena.rosell@ki.se

  Christine Delisle Nyström
  E-post: christine.delisle.nystrom@ki.se

  Kursledare för del 2, Klinisk nutrition 10 hp

  Maria Henström
  Telefon: 08 524 811 20
  E-post: maria.henstrom@ki.se

  Anna Ek
  E-post: anna.ek@ki.se

  Kursadministration

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se