Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klinisk nutrition och nutritionsstatus

  • 15 hp

I denna kurs får du fördjupa dig i specifika näringsbehov och kostbehandlingar vid olika sjukdomstillstånd. Tonvikt ligger på sjukdomar där nutritionsterapi anses ha stor betydelse, såsom hjälrt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, mag-tarmsjukdom, njursjukdom, cancer, benskörhet, reumatoid artrit och ätstörsningar. Även kostens roll vid medfödda metabola sjukdomar, födoämnesallergier och läkemedelsinteraktioner tas upp. Mätmetodik för att bestämma nutritionsstatus ingår som ett eget kursmoment. Här ingår exempelvis praktiska laborationer för att bestämma kostintag och kroppssammansättning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.