Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektarbete

Kursen fokuserar de delar som ingår i planering av ett hälsopedagogiskt projekt. I kursen ingår att formulera projektmål, målgrupp samt metoder för genomförande och utvärdering av ett hälsopedagogiskt projekt.

Etiska överväganden kopplat till hälsofrämjande i den planerade formen av projekt ingår. Litteratursökning avseende det aktuella forskningsläget för ett valt problemområde utgör en del av kursen.