Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalitativ metod och vetenskaplig analys

Kursen behandlar olika metodansatser avseende vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter,datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik.

Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika metodansatser. Kritisk jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen.